Dievca

Váš názor

V snahe o neustále zlepšovanie služieb zákazníkom sme sa rozhodli dať priestor pre vyjadrenie Vášho názoru na našu Kysuckú izbu. Uvítame Vaše pochvaly, návrhy, konštruktívne kritiky, či podnety na zlepšenie.

Ak ste boli s nami spokojní, povedzte to svojim známym, ak nie, povedzte to nám.

Vaše meno:
Váš e-mail:
Napíšte svoj názor:

Kysucká izba ... tradične dobré občerstvenie